• Ventilerende lichtstraten

  • Altijd op maat

  • Ook inclusief montage

  • Laagste prijs garantie

Garantie

Kort en krachtig: Bij GLASvakwerk ontvangt u maar liefst 10 jaar garantie op product- / materiaalfouten. Wij bieden topkwaliteit producten vervaardigd uit  hoogwaardige kwaliteit materialen. De maatwerk bewerking van onze lichtstraten wordt in eigen beheer uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren medewerkers. Onderstaand vindt u meer informatie over de garantie en garantievoorwaarden.

Garantievoorwaarden van GLASvakwerk.

  • De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Om aanspraak te maken op de garantievoorwaarden dient u een bewijs aan van aankoop te kunnen overleggen. Bewaar uw factuur dus goed!
  • Er is geen sprake van garantie in het geval van; Natuurlijke slijtage van producten die aan standaard slijtage onderhevig zijn. 
  • Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die te wijten is aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist gebruik maken van het product / de producten.
  • Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die ontstaan is tijdens het verwerken van het product / de producten en overige oorzaken van buitenaf.
  • Montage en/of demontage kosten vallen buiten de garantievoorwaarden. Kosten die u (koper) maakt t.b.v montage of die ontstaan uit montage en/of demontage werkzaamheden vallen beide niet binnen de garantievoorwaarden en GLASvakwerk is hier nimmer voor aansprakelijk.
  • Een defect en/of mankement evenals eventuele vervolgschade ontstaan door -, verkeerde montage - en/of onjuist gebruik van het product / de producten valt buiten de garantievoorwaarden en GLASvakwerk is hier nimmer voor aansprakelijk.
  • Indien er een probleem is m.b.t. de juiste producten en/of de juiste aantallen, kunt u een e-mail sturen naar info@glasvakwerk.nl. Wij zullen onze uiterste best doen om dit zo snel mogelijk naar behoren op te lossen. In het geval producten geretourneerd dienen te worden, kunt u gebruik maken van onze retour procedure. Indien er sprake is van schade dient u dit zo snel mogelijk schriftelijk te vermelden aan composietvakman.be (een e-mail naar info@glasvakwerk.nl is voldoende) en kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

In het geval van een klacht:

Indien uw klachten gegrond zijn behoudt GLASvakwerk.nl het recht de wijze waarop de garantie toegekend wordt te selecteren. Hierbij kan GLASvakwerk kiezen uit het herstellen van de schade, het vervangen van het product / de producten, of het compenseren van de waarde afname. Indien gekozen wordt voor het vervangen van het product - en het product geen onderdeel meer vormt van het huidige assortiment - zal een vergelijkbaar alternatief aangeboden worden op basis van materiaal, design en prijs / kwaliteit verhouding.

Na ontvangst van een klachtenmelding (via e-mail) waarin aanspraak wordt gedaan op de garantievoorwaarden, zal GLASvakwerk zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien er een nader onderzoek ingesteld dient te worden, wordt u hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gesteld. Vervolgens zal zo snel mogelijk een passende oplossing aangereikt worden.